آخرین اخبار :
امکان کسب درامد از پاپ اپ

ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1kaj502000
2ali_atb9523000
3msjavan4000
4roozbeh199513000
5mohamamd1b1000
6pasargadsaeed2000
7hamid2022000
باکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایان
 • درآمدی تا 80 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 60 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 6 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلفاستانداردبرنزینقره ایطلایی
ارزش هر کلیک10 تومان40 تومان50 تومان60 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره3 تومان4 تومان5 تومان6 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم4 تومان5.5 تومان7 تومان10 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم120300400600
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای300900900
وقفه زمان اجاره7665
وقفه زمان برداشت10887
قیمت زیرمجموعه مستقیم3500 تومان4000 تومان4500 تومان4500 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای250 تومان275 تومان325 تومان400 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه80 تومان80 تومان80 تومان80 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه10300300300
قیمت ( یک ماه )رایگان45000  تومان100000  تومان160000  تومان